Osakeyhtiö ja yksityinen elinkeinonharjoittaja, eli niin sanottu toiminimi ovat Suomen suosituimmat yritysmuodot. Vuoden 2019 alussa Suomessa oli osakeyhtiöitä noin 272 000 kappaletta ja toiminimiä hieman vajaat 209 000 kappaletta. Kumpi näistä yritysmuodoista sitten on parempi, toiminimi vai osakeyhtiö?

Osakeyhtiö ja toiminimi eroavat toisistaan monin eri tavoin. Luonteeltaan toiminimi voi olla sopivampi pieneen yritystoimintaan ja toiminnan aloittamiseen, toiminimen perustamisen helppouden ja yritysmuodon ketteryyden vuoksi. Osakeyhtiö puolestaan on luonteeltaan pysyvämpi ja laajempaan yritystoimintaan soveltuva, jonka vuoksi osakeyhtiötä onkin joissain yhteyksissä kutsuttu lopulliseksi yhtiömuodoksi. Toiminimellä harjoitettava yritystoiminta saattaa kuitenkin olla vuosien saatossa laajentunut sen verran suureksi, että yrittäjä voi saada merkittävää hyötyä toiminimen muuttamisesta osakeyhtiöksi. Yleisesti on katsottu, että toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi kannattaa verotuksellisista syistä kun yritystoiminnan tulos on noin 35 000 euroa tai enemmän.

Toiminimen ja osakeyhtiön vastuut ja velvoitteet eroavat toisistaan merkittävästi. Osakeyhtiö on itsenäinen oikeushenkilö ja vastaa siten itse omista velvoitteistaan. Osakeyhtiön osakkeenomistaja vastaa osakeyhtiön velvoitteista vain sijoittamansa pääoman määrään asti. Toiminimen omistaja sen sijaan vastaa toiminimen velvoitteista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan. Riskienhallinnallisesti osakeyhtiö on siis toiminimeä parempi vaihtoehto.

Koska osakeyhtiö on itsenäinen oikeushenkilö, voi osakeyhtiö maksaa yhtiössä työskentelevälle osakkeenomistajalleen myös haluamansa suuruista palkkaa. Toiminimiyrittäjä ei sen sijaan voi maksaa itselleen palkkaa, vaan toiminimen tilikauden tulos verotetaan yrittäjän ansiotuloina. Osakeyhtiö voi myös yhtiön tilikauden tuloksesta ja yhtiön nettovarallisuudesta riippuen jakaa omistajilleen pääomatuloina verotettavia osinkoja. Näistä syistä johtuen osakeyhtiö antaa toiminimeä paremmat mahdollisuudet yrityksen ja sen omistajien verosuunnitteluun.

Liiketoiminnan laajentamiseen osakeyhtiö sopii toiminimeä paremmin. Osakeyhtiöön on helpompi ottaa mukaan uusia osakkeenomistajia ja osakeyhtiön toiminnan rahoittamiseen on olemassa enemmän vaihtoehtoja. Myös investointien rahoittaminen yrityksen tulorahoituksella on osakeyhtiössä helpompaa. Toiminimen perustamisessa ja ylläpitämisessä pakollisia paperitöitä on vähemmän kuin osakeyhtiössä. Osakeyhtiö on siis byrokraattisesti raskaampi perustaa ja ylläpitää, sillä osakeyhtiön on esimerkiksi pidettävä vuosittain yhtiökokous, jonka lisäksi osakeyhtiöllä on oltava hallitus, jonka kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Yleensä voidaan kuitenkin todeta, että osakeyhtiöllä saavutettavat hyödyt ovat byrokratiasta aiheutuvia kustannuksia suuremmat.

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi on helppoa. Meillä Gylling Accountingilla on kokemusta useista toiminimien muutoksista osakeyhtiöiksi. Muutosprosessi kestää yleensä joitakin kuukausia ja me Gyllingillä olemme tukenasi koko muutosprosessin ajan. Nopeimmillaan prosessi on kuitenkin vietävissä läpi noin kuukaudessa jos yrityksen tiedot ovat ajan tasalla. Mikäli kiinnostuit ja haluaisit kuulla lisää toiminimesi muuttamisesta osakeyhtiöksi ole ihmeessä yhteydessä asiantuntijatiimimme vetäjään Terhi Porkkaan: terhi.porkka@gylling.fi

Iiro Säilä
Asiantuntija
iiro.saila@gylling.fi