Gyllingin toinen webinaari pidettiin keskiviikkona 25.10.2017. Aiheena tilinpäätös sekä verosuunnittelu, niin yrityksen kuin omistajankin näkökulmasta.

Webinaari herätti paljon mielenkiintoa ja aiheet koettiin konkreettisesti hyödynnettäviksi yrityselämässä. Webinaari aloitettiin käymällä läpi perusasioita, jonka jälkeen puhuttiin tilinpäätössuunnittelun tärkeydestä.

Suosittelemme aloittamaan tilinpäätöksen suunnittelun mahdollisimman aikaisin, jo tilikauden aikana, sillä tilinpäätöshetken jälkeen käytettävissä olevat tehokkaat suunnittelukeinot ovat rajoitettuja.

Tilinpäätöksen ja verotuksen suunnittelu on jatkuva prosessi, ei vai yksittäisiä vuosittaisia hokkuspokkustemppuja. Verosuunnittelutoimenpiteet voidaan jakaa taktiseen suunnitteluun ja operatiiviseen arjen suunnitteluun. Suunnittelulla voidaan vaikuttaa esimerkiksi verojen ajoitukseen tai nettovarallisuuteen.

Verosuunnittelun tavoitteita voivat olla esimerkiksi yhtiön veron maksun lykkääminen, nettovarallisuuden ja pääomatulo-osuuden kasvattaminen sekä ylipäänsä omistajayrittäjän verotuksellisen aseman optimointi.

Tarjoamamme keinot ovat toimenpiteitä, joilla pyritään pitkällä aikavälillä verotuksen järkevän ja mahdollisimman edullisen rakenteen saavuttamiseen omistajan ja yrityksen kannalta.
Annoimme konkreettisia neuvoja siitä, kuinka verosuunnittelua voi tehdä tilikauden aikana erilaisten taktisten laskentaperiaatevalintojen avulla sekä tilinpäätöshetken operatiivisissa ratkaisuissa.

Puhuimme muun muassa erilaisista hyväksyttävistä laskentaperiaatteista, poistoista ja niin sanotun kolmen vuoden säännön hyödyntämisestä sekä pysyvien vastaavien aktivoinnista, erilaisista verotuksessa hyväksytyistä verotusperusteisista varauksista sekä yrityksen ja yrittäjän reaalitoimenpiteistä eli liiketapahtumien ajoittamisvalinnoista.

Heräsikö kysyttävää? Ole rohkeasti yhteydessä, autan ja sparraan sinua mielelläni.

Niilo Järkäs, Gylling Accountingin KHT-tilintarkastaja, KLT-kirjanpitäjä
040 533 6198
Tallenne webinaarista katsottavissa täältä.