Torstaina 14.12.2017 pidettiin Gyllingin kolmas Webinaari. Webinaarin aiheena oli tällä kertaa osakassopimukset sekä niiden laatiminen ja hyödyntäminen.

Osakassopimuksen tarkoituksena on sopia yhtiön ja sen osakkeenomistajien välisestä suhteesta, sekä osakkeenomistajien keskinäisistä suhteista. Osakassopimusta käytetään täydentämään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä. Osakassopimuksen avulla voidaan muun muassa luopua oikeuksista, jotka lainsäädännön nojalla osakkaalle kuuluisi, mutta toisaalta voidaan myös sopia sellaisista velvoitteista joita osakkaalla ei muuten osakkeenomistajan aseman perusteella olisi.

Osakassopimus laaditaan tavallisesti osakeyhtiötä perustettaessa tai silloin, kun osakeyhtiöön tulee ulkopuolisia uusia osakkeenomistajia. Osakassopimuksella turvataan osakkeenomistajan asemaa yhtiössä ja rakennetaan osapuolten välistä luottamusta. Osakassopimuksen avulla pyritään muodostamaan osakkeenomistajien yhteinen näkemys siitä, miten yhtiötä kehitetään ja viedään eteenpäin. Osakassopimuksen tavoitteena on myös edistää yhteisten tavoitteiden saavuttamista ja ennaltaehkäistä toiminnan riskejä.

Tavallisesti osakassopimuksessa sovitaan muun muassa yhtiön hallinnon järjestämisestä, yhtiön päätöksenteosta ja osakkeiden vaihdannanrajoituksista. Muita osakassopimuksen keskeisiä ehtoja ovat esimerkiksi sopimusosapuolet, sopimuksen tausta ja tarkoitus, yhtiön harjoittamasta liiketoiminnasta sopiminen, yhtiön rahoituksen järjestäminen ja osingonjako. Osakassopimuksen tarkempaan sisältöön ja erityisiin huomioihin voit perehtyä kuuntelemalla tallenteemme webinaarista.

Autamme mielellämme sinua laatimaan juuri sinun yhtiöllesi sopivan osakassopimuksen. Kysy rohkeasti lisätietoa.

Max Gylling
max.gylling@gylling.fi