Monissa rekrytoinneissa etsitään hyvää tyyppiä. Henkilöä, joka solahtaisi puuttuvana palasena organisaationne palapeliin. Käsitteenä hyvä tyyppi nähdään universaalina työhön kuin työhön sopivana, mutta rekrytoitaessa työntekijän on oltava juuri teille sopiva. Jokaisessa yrityksessä on erilainen yrityskulttuuri ja sen myötä myös hyvältä työntekijältä vaaditaan erilaisia ominaisuuksia.

Potentiaalinen työnhakija täytyy osata nähdä osana työyhteisöä, mitä annettavaa hänellä olisi tai miten hän vaikuttaisi työpaikan kulttuuriin. Samalla tärkein asia on kuitenkin selvittää onko työnhakijassa tarvittava potentiaali tai osaaminen. Hyvä tyyppi on innostunut, asiansa osaava ja hänellä on sopivasti kunnianhimoa. Jos hän sinusta olisi juuri teille sopiva tyyppi, kannattaa miettiä voisiko hän opetella työtehtävät pohjakoulutuksestaan huolimatta. Perehdytyksen avulla hyvän asenteen omaava ihminen voidaan liittää osaksi organisaatiotanne. Asenne ratkaisee ja hyvä tyyppi on valmis laittamaan kaikki peliin.  Työnhakijan historia ja hänen kertomuksensa aiemmista työtehtävistä kertovat hänen kyvystään kestää paineita, mukautua ja koetella rajojaan.

Rekrytoinnissa ei ole tarkoitus katsoa peiliin, sinun kaltaisesi tyyppi ei ehkä ole paras tehtävän vaatimukset täyttävä ammattilainen. Rekrytoijan maailmankatsomus ja asenne vaikuttavat silti väistämättä. Haastattelussa työnhakija saattaa olla jännittynyt, mutta hänen persoonansa ja motivaationsa näkyvät kuitenkin kuvassa. Tehtävästä riippuen haastattelukierroksia kannattaa olla useampia kuin yksi, jolloin jännityksen ja hermostuneisuuden läpi on helpompaa nähdä. Ensivaikutelma ja intuitio ovat tärkeitä, mutta joskus nekin voivat pettää. Motivaatio voi näkyä haastattelussa pieninä hippusina, kuten kuinka haastateltava on valmistautunut haastatteluun tai onko hän pukeutunut tehtävään nähden sopivasti. Paljon on tulkittavissa myös ilman sanoja ja haastattelijan on maltettava kuunnella. Jos työnhakija ei osoita haastattelussa mielenkiintoa avoinna olevaa tehtävää kohtaan, hän tuskin on etsimäsi hyvä tyyppi.

Rekrytointi on aina sijoitus tulevaisuuteen ja siksi on syytä tarkkaan miettiä mihin tehtävään ja miksi työntekijää ollaan etsimässä. Rekrytointi on jatkuvaa työtä, jonka avulla organisaatiosta hiotaan toimivampaa kokonaisuutta. Kun tunnet työntekijöidesi vahvuudet, näet mitkä ovat vahvistusta kaipaavia heikkouksia. Taidokkaan rekrytoinnin avulla karikot voidaan välttää, ja veneenne seilaa tasaisesti tuulista huolimatta. Onnistuneesta rekrytoinnista hyötyvät sekä työntekijä että työnantaja.

Anu Syrjälä

Henkilöstö- ja palkkahallinnon asiantuntija

anu.syrjala@gylling.fi