Työelämän ja väestön ikärakenteen murroksessa osaavan ja motivoituneen henkilöstön merkitys korostuu entisestään. Kun psykologiset sopimukset ovat hallinnassa, työntekijöiden sitoutuminen yritykseen kasvaa, kustannustehokkuus paranee ja valittu strategia voi toteutua myös käytännössä.

Psykologinen sopimus on kirjoittamaton, niin sanottu hiljainen sopimus, jossa määritellään työntekijän ja työnantajan väliset odotukset ja velvollisuudet.
– Usein ei tulla ajatelleeksi, että jokainen keskustelu on psykologista sopimista. Vastuiden ja odotusten tulisi olla jatkuvasti linjassa keskenään, aina rekrytoinnista alkaen. Toisaalta yhtä tärkeää on olla ajan tasalla henkilöstön hyvinvoinnista, jotta yllättäviltä henkilöstövaihdoksilta ja sairauspoissaoloilta vältyttäisi, toteaa Gylling Accounting Oy:n henkilöstöpäällikkö ja palkkahallinnon asiantuntija Salla Ylinen.

Kun psykologiset sopimukset ovat kunnossa, tekemisellä on yhteinen ja kestävä suunta sekä henkilöstön että omistajien näkökulmasta.
– Nykyaikana harva yritys pystyy tarjoamaan elinikäistä työpaikkaa, ja parhaat osaajat uskaltavat suunnata aktiivisesti kohti uutta. Moni toivoo mahdollisuutta kehittää ja kouluttaa itseään. Lähtökohta yrityksen pitkäjänteiseen kehitykseen on, että ihmisten toivomuksia kuunnellaan, heidän kykynsä tunnistetaan ja visio pidetään kirkkaana mielessä. Kommunikointikyky on aineetonta pääomaa, joka on piilossa numeroiden takana. Avainasemassa ovat avoimuus ja selkeät pelisäännöt, Salla jatkaa.

Käytännön osaamista

Gyllingiltä saat asiantuntija-apua sekä työsopimusten laadintaan että HR-rutiineihin. Palvelu on yrityskohtaista, kustannustehokasta sekä talouden ja juridiikan näkökulmat huomioivaa.
– Huolehdimme yrityksesi tärkeimmästä voimavarasta käytännön tasolla. Tarjoamme palvelua, josta hyötyvät sekä yritys että henkilöstö: selkokielellä ja huomista pidemmälle katsoen. Samalla autamme parantamaan yrityksesi asiakaskokemusta ja sen myötä mahdollisuuksia menestyä kiihtyvän muutoksen keskellä, Salla lupaa ja rohkaisee ottamaan yhteyttä kaikissa henkilöstö- ja palkkahallinnon asioissa.

Sovi tapaaminen ja asiasi etenee:

Salla Ylinen
Henkilöstöpäällikkö, Palkkahallinnon asiantuntija, PHT
p. 044 755 5207
salla.ylinen[a]gylling.fi

 


sallaylinenTullaan tutuiksi:

Palveluksessasi Salla Ylinen, henkilöstöpäällikkö ja palkkahallinnon asiantuntija ”Olen työskennellyt Gyllingillä vuodesta 2010. Työkokemusta taloushallinnon tehtävistä minulla on 10 vuotta. Tarjoan osaamista, jota itsekin hyödynnän päivittäisessä työssäni henkilöstöpäällikkönä ja rekrytoinneista vastaavana. Mielestäni parasta Gyllingillä on vapaus ja rento asenne. Henkilöstölle annetaan vastuuta, ja työskentelemme korkealla motivaatiolla kohti suuria tavoitteita. Koen, että välitämme asiakkaista aidosti ja että yhteinen menestys on meille sydämen asia.”