Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi voi olla kannattavaa

Osakeyhtiö ja yksityinen elinkeinonharjoittaja, eli niin sanottu toiminimi ovat Suomen suosituimmat yritysmuodot. Vuoden 2019 alussa Suomessa oli osakeyhtiöitä noin 272 000 kappaletta ja toiminimiä hieman vajaat 209 000 kappaletta. Kumpi näistä yritysmuodoista sitten...

Aika laatia työsopimus

Työsopimus on tärkeä paperi molemmille osapuolille ja sitä laatiessa kannattaa yksityiskohtia sekä sanamuotoja miettiä tarkkaan. Työsopimuksen laatimiseen vaikuttavat työoikeudelliset normit kuten lainsäädäntö sekä työehtosopimus. Jos työskentelyalalla on yleissitova...

Työ sulle palkka mulle

Rekrytointia suunniteltaessa on syytä miettiä yrityksen tulevaisuutta, sen kannattavuutta sekä koko alan tulevaisuutta. Palkkaamalla uuden työntekijän yritys voi laajentaa ja kehittää liiketoimintaansa. Työntekijän palkkaaminen on aina taloudellisesti iso päätös ja...

Arvoseteleiden arvonlisäverotus uudistuu 1.1.2019

Arvoseteleiden arvonlisäverotusta koskevia säännöksiä on pyritty EU-tasolla yhtenäistämään jo pitemmän aikaa. Kesäkuussa 2016 arvoseteleiden arvonlisäverotuksesta annettiin EU-direktiivi, jonka pohjalta on säädetty Suomessa arvonlisäverolain muutos, joka tulee voimaan...

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta tulotiedoille

Vuoden 2019 alusta otetaan käyttöön tulorekisteri KATRE, eli kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot jokaisesta tulonsaajasta yksilötasolla. Tiedon tuottajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin...

Osakassopimukset – Miten ja miksi?

Torstaina 14.12.2017 pidettiin Gyllingin kolmas Webinaari. Webinaarin aiheena oli tällä kertaa osakassopimukset sekä niiden laatiminen ja hyödyntäminen. Osakassopimuksen tarkoituksena on sopia yhtiön ja sen osakkeenomistajien välisestä suhteesta, sekä...