Arvoseteleiden arvonlisäverotus uudistuu 1.1.2019

Arvoseteleiden arvonlisäverotusta koskevia säännöksiä on pyritty EU-tasolla yhtenäistämään jo pitemmän aikaa. Kesäkuussa 2016 arvoseteleiden arvonlisäverotuksesta annettiin EU-direktiivi, jonka pohjalta on säädetty Suomessa arvonlisäverolain muutos, joka tulee voimaan...

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta tulotiedoille

Vuoden 2019 alusta otetaan käyttöön tulorekisteri KATRE, eli kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot jokaisesta tulonsaajasta yksilötasolla. Tiedon tuottajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin...

Osakassopimukset – Miten ja miksi?

Torstaina 14.12.2017 pidettiin Gyllingin kolmas Webinaari. Webinaarin aiheena oli tällä kertaa osakassopimukset sekä niiden laatiminen ja hyödyntäminen. Osakassopimuksen tarkoituksena on sopia yhtiön ja sen osakkeenomistajien välisestä suhteesta, sekä...

Asiantuntija apuna yrityksen tuloksen parantamisessa

Keskiviikkona 27.9.2017 starttasimme ensimmäisen webinaarimme. Webinaarissa kävimme läpi lyhyesti Gyllingin tarinan perustamisvuodesta 1961 tähän päivään asti ammattitaitoiseksi ja monipuoliseksi asiantuntijaorganisaatioksi. Asiantuntevasta organisaatiosta löytyy...