Teenkö konsernitilinpäätöksen?

Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta säädetään kirjanpitolaissa sekä osakeyhtiölaissa. Kirjanpitolain vuoden 2016 uudistuksen myötä pienemmiltä yhtiöiltä poistui velvollisuus laatia konsernitilinpäätös. Ennen konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus...

Mikä sinun organisaatiossasi sitouttaa parhaat tekijät?

Sitoutuneelle työntekijälle työ jo itsessään tuottaa jotain tärkeää. Kun työ tuntuu mielekkäältä ja merkitykselliseltä, myös sisäinen motivaatio kasvaa ja vahvistuu. Siihen kiteytyykin sitoutumisen vahva perusta, sillä sitouttamisessa henkilön oma motivaatio on...

Tulorekisteri tuli tammikuussa 2019 – moni asia parani

Kansallinen tulorekisteri eli Tulorekisteri, tuttavien kesken Katre, mullisti monen talousihmisen ja vähän muidenkin elämää vuoden vaihtumisen jälkeen. Kyseessä on reaaliaikainen yhtenäistetty rekisteri kaikkien kansalaisten tulotiedoista. Lyhyesti sanottuna: KATREn...

Yksityisten osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimus poistuu 1.7.2019

Eduskunta on 18.1.2019 hyväksynyt hallituksen esityksen yksityisten osakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimuksen poistamisesta. Päätöksen taustalla on halu purkaa yrittäjille ja yrityksille ylhäältä käsin annettua sääntelyä sekä helpottaa...

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi voi olla kannattavaa

Osakeyhtiö ja yksityinen elinkeinonharjoittaja, eli niin sanottu toiminimi ovat Suomen suosituimmat yritysmuodot. Vuoden 2019 alussa Suomessa oli osakeyhtiöitä noin 272 000 kappaletta ja toiminimiä hieman vajaat 209 000 kappaletta. Kumpi näistä yritysmuodoista sitten...

Aika laatia työsopimus

Työsopimus on tärkeä paperi molemmille osapuolille ja sitä laatiessa kannattaa yksityiskohtia sekä sanamuotoja miettiä tarkkaan. Työsopimuksen laatimiseen vaikuttavat työoikeudelliset normit kuten lainsäädäntö sekä työehtosopimus. Jos työskentelyalalla on yleissitova...

Työ sulle palkka mulle

Rekrytointia suunniteltaessa on syytä miettiä yrityksen tulevaisuutta, sen kannattavuutta sekä koko alan tulevaisuutta. Palkkaamalla uuden työntekijän yritys voi laajentaa ja kehittää liiketoimintaansa. Työntekijän palkkaaminen on aina taloudellisesti iso päätös ja...

Arvoseteleiden arvonlisäverotus uudistuu 1.1.2019

Arvoseteleiden arvonlisäverotusta koskevia säännöksiä on pyritty EU-tasolla yhtenäistämään jo pitemmän aikaa. Kesäkuussa 2016 arvoseteleiden arvonlisäverotuksesta annettiin EU-direktiivi, jonka pohjalta on säädetty Suomessa arvonlisäverolain muutos, joka tulee voimaan...