Yritysjärjestelyt ja omistajanvaihdos

Yritysjärjestelyt
– turvallisesti kohti huomista

Autamme varmistamaan yrityskaupan onnistumisen ilman ikäviä yllätyksiä, mikä on niin ostajan, myyjän kuin rahoittajankin edun mukaista. Onnistunut yritysjärjestely edellyttää usean alan erikoisosaamista – osaamme huomioida niin taloushallintoa, juridiikka, verotusta kuin tietojärjestelmiä koskevat yksityiskohdat. Huolellinen arvonmäärittely varmistaa yrityksesi aseman esimerkiksi yrityskaupoissa tai sukupolvenvaihdoksessa.

Yritysten omistajanvaihdokset
kaupoista sukupolvenvaihdoksiin

Yleisimmät yritysjärjestelyt koskevat omistajanvaihdoksia. Tarjoamme asiantuntijapalveluita omistajanvaihdostilanteisiin, kuten yrityskauppoihin tai sukupolvenvaihdoksiin. Käyttämällä asiantuntijan apua omistajanvaihdoksissa vältät tyypillisimmät ongelmatilanteet ja sudenkuopat. Yritysten omistajanvaihdokset ovat muutoinkin monen muuttujan summia, joten asiantuntijan avulla voit olla varma siitä, että prosessi etenee sujuvasti ja yritysjärjestely voidaan viedä onnistuneesti loppuun saakka.

Sukupolvenvaihdos edellyttää erilaista
osaamista yrityskauppoihin verrattuna

Sukupolvenvaihdos eroaa yritysjärjestelynä perinteisestä kauppatilanteesta siinä, että tyypillisesti osapuolet ovat lähisukulaisia ja kauppahinta on merkittävästi pienempi. Sukupolvenvaihdos voidaan myös toteuttaa esimerkiksi lahjana tai yhtiöjärjestelyillä, joten poikkeuksia normaaliin yrityskauppaan voi olla paljonkin. Maatilojen sukupolvenvaihdoksissa on myös huomioitava niitä koskeva erityinen lainsäädäntö.

Erilaisissa tapauksissa ja skenaarioissa saat meiltä asiantuntevaa apua yrityksen sukupolvenvaihdokseen. Tunnemme hyvin erilaiset yritysjärjestelyjeskenaariot, niiden vaikutukset menettelytapoihin ja muut seikat, jotka tulee ottaa huomioon sukupolvenvaihdoksen onnistumisen turvaamiseksi. Kauttamme saat asiantuntija-apua myös esimerkiksi lakineuvontaa tai verosuunnitteluun ja yrityksen rahoitukseen liittyviä palveluita.

Ota meihin siis rohkeasti yhteyttä kaikissa yritysjärjestelytilanteissa. Asiantuntijamme ovat aina valmiita auttamaan!

Yritysjärjestely, sukupolven vaihdos

Asiantuntija-apua erilaisiin yritysjärjestelyihin

  • Yritysrakennemuutokset toteutetaan tyypillisesti osana yhtiön omistuksen tai liiketoiminnan uudelleenjärjestelyjä.
  • Omistajanvaihdoksia ovat esimerkiksi yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset.
  • Yritysten sukupolvenvaihdoksiin tarvitaan usein erilaista osaamista kuin myytäessä yritystä ulkopuoliselle.

Yritysjärjestelyt

Tarjoamme asiantuntevat ja kustannustehokkaat palvelut tarpeidenne mukaisesti varmistamaan onnistuneen yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn.

Kartoitamme ja suunnittelemme optimaalisen ratkaisun osakekauppaan, liiketoimintakauppaan, sulautumiseen, jakautumiseen, liiketoimintasiirtoon, purkautumiseen, osakeantiin tai muuhun omistus- tai rakennejärjestelyyn liittyen ja varmistamme koko prosessin onnistuneen lopputuloksen.

Yritysjärjestelyt aiheuttavat aina muutoksia organisaation rakenteessa, toiminnoissa, henkilöstössä ja kumppaneissa. Olemme mukana koko muutosprosessin ajan, jotta muutosprosessi on mahdollisimman sujuva.

Tarjoamme asiantuntevat ja kustannustehokkaat palvelut tarpeidenne mukaisesti. Lähdetään yhdessä suunnittelemaan ja toteuttamaan hallittu yritysjärjestely, jolla saavutetaan paras mahdollinen lopputulos.

Yrityskaupat:

Yrityskaupan onnistunut lopputulos edellyttää huolellista valmistautumista, suunnittelua ja toteutusta sekä viimeisenä, mutta tärkeänä vaiheena luopumista tai haltuunottoa kohdeyrityksen osalta.

Varmistamme suunnitelmallisen ja onnistuneen osakekaupan tai liiketoimintakaupan tavoitteidenne mukaisesti. Palvelumme kattavat suunnitelmallisen yrityksen myyntikuntoon laiton, kaupan toteuttamisvaihtoehtojen kartoittamisen, yrityksen arvonmäärityksen, kauppaehtojen sopimisen, kauppakirjan laadinnan sekä konsultoinnin ostettavan tai myytävän kohdeyrityksen osalta koko prosessin aikana.

Sulautuminen:

Yrityskauppojen tai esimerkiksi konsernirakenteen keventämisen yhteydessä on usein tarkoituksenmukaista yhtiöiden yhdistäminen, jolloin voidaan minimoida liiketoiminnan ja hallinnon kuluja sekä tehostaa yhtiöiden toimintaa. Sulautuminen eli fuusioprosessi kestää yleensä 5-6 kuukautta, jolloin tulevan järjestelyn suunnittelu on suositeltavaa aloittaa hyvissä ajoin. Osakeyhtiölaki mahdollistaa useita eri sulautumistapoja. Asiantuntijamme varmistavat suunnitelmallisen sulautumisprosessin.

Palvelumme kattavat sulautumisprosessin suunnittelun, sulautumissuunnitelman laadinnan, asianmukaiset päätökset sulautuvan ja vastaanottavan yhtiön hallitukselta ja yhtiökokoukselta, kaupparekisteri-ilmoitukset koko sulautumisprosessin ajalta, sulautumisprosessiin liittyvien tilintarkastajalta pyydettävien lausuntojen koordinoinnin, lopputilityksen laadinnan sekä konsultoinnin koko sulautumisprosessin ajalta.

Osakeanti:

Osakeannin perusteena on usein vahvistaa yhtiön omaa pääomaa tai esimerkiksi muuttaa yhtiön olemassa olevia omistussuhteita. Osakeannissa voidaan luovuttaa yhtiön hallussa olevia tai uusia osakkeita joko yhtiön nykyisille tai uusille osakkeenomistajille. Osakeanti voi olla joko maksullinen tai maksuton. Asiantuntijamme kertovat mielellään eri osakeantivaihtoehdoista ja koko prosessista tarkemmin varmistaen juuri sinulle sopivimman vaihtoehdon.

Sukupolvenvaihdos:

Usein yrityksen omistajanvaihdos on tarkoitus tehdä lähisukulaisten välillä, jolloin voidaan saavuttaa verohuojennuksia tavalliseen omistajanvaihdokseen verrattuna. Sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa esimerkiksi lahjana tai yrityskauppana, jolloin kauppahinta on merkittävästi pienempi normaaliin yrityskauppaan verrattuna. Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu kannattaa aina aloittaa hyvissä ajoin, jotta voidaan optimoida esimerkiksi veroseuraamukset myös mahdollisilla omistajanvaihdosta edeltävillä järjestelyillä.

Kauttamme saat asiantuntevaa lakineuvontaa sekä verosuunnittelua kaikkiin yritysjärjestelyihin liittyen. Yritysjärjestelyt edellyttävät usein myös rahoitusjärjestelyjä, joiden osalta asiantuntijamme neuvovat ja avustavat rahoituksen hakuprosessissa hyödyntäen myös laajoja yhteistyökumppaniverkostojamme erilaisten rahoitusyhtiöiden ja toimijoiden osalta. Ota meihin siis rohkeasti yhteyttä kaikissa yritysjärjestelytilanteissa. Asiantuntijamme ovat aina valmiita auttamaan!

 

TAMPERE

Hämeenkatu 26 A
33200 Tampere
(03) 271 0700
 

 

PARKANO

Keskuskatu 8
39700 Parkano
(03) 44 7200

 

 

HÄMEENLINNA

Raatihuoneenkatu 17 A
13100 Hämeenlinna
(03) 4670 200

 

 

VALKEAKOSKI

Valtakatu 15
37600 Valkeakoski
(03) 573 0520