Arvoseteleiden arvonlisäverotusta koskevia säännöksiä on pyritty EU-tasolla yhtenäistämään jo pitemmän aikaa. Kesäkuussa 2016 arvoseteleiden arvonlisäverotuksesta annettiin EU-direktiivi, jonka pohjalta on säädetty Suomessa arvonlisäverolain muutos, joka tulee voimaan 1.1.2019.

Arvosetelillä tarkoitetaan välinettä, johon liittyy velvoite hyväksyä se myynnin vastikkeeksi tai sen osaksi tavaroiden ja palveluiden kaupassa. Arvoseteleitä ovat siis esimerkiksi liikunta-, lounas- ja kulttuurisetelit, matkapuhelinten prepaid-kortit, sekä erilaiset kauppojen lahjakortit. Arvoseteli voi olla fyysinen seteli tai sähköisessä muodossa oleva. Verohallinnon ohjeen mukaan arvosetelin määritelmää tulkitaan laajasti, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että arvoseteli voi olla esimerkiksi kuponki, kortti, matkapuhelimen näytöllä oleva mobiiliseteli tai muu vastaava väline. Arvoseteli on määritelty AVL 18 c §:ssä.

Jatkossa arvosetelit jaetaan yksikäyttöarvoseteleihin ja monikäyttöarvoseteleihin. Yksikäyttöarvosetelillä tarkoitetaan arvoseteliä, jolla voi ostaa palveluja tai tuotteita, joiden ostosta suoritettavan veron määrä on tiedossa setelin liikkeellelaskuhetkellä. Esimerkiksi tietyn ravintolan tiettyyn ruoka-annokseen oikeuttava lahjakortti on yksikäyttöarvoseteli. Jos yrityksen koko tuotevalikoima on saman verokannan alaista, ovat yrityksen myymät lahjakortit silloin yksikäyttöarvoseteleitä.

Monikäyttöarvosetelillä sen sijaan tarkoitetaan arvoseteliä, jota voi käyttää palveluiden ja tuotteiden ostamiseen, joiden veron määrä ei ole arvoseteliä liikkeelle laskettaessa tiedossa. Tällaisia monikäyttöarvoseteleitä ovat esimerkiksi joidenkin kauppaketjujen lahjakortit, joilla voi ostaa tuotteita kauppaketjun eri tuotekategorioista. Myös esimerkiksi yritysten suosimat lounassetelit ovat monikäyttöarvoseteleitä, sillä niillä voi ostaa lounasannoksen lisäksi esimerkiksi pullotetun veden ruokajuomaksi, johon sisältyvän pullopantin alv-kanta on yleisen arvonlisäverokannan mukainen.

Sillä, onko kyseessä yksikäyttöarvoseteli vai monikäyttöarvoseteli on merkitystä veron suorittamisajankohtaa määritettäessä.  Yksikäyttöarvosetelit rinnastetaan ennakkomaksuihin, jonka perusteella niistä on suoritettava veroa jo niiden myynnistä maksettujen vastikkeiden kertymishetkellä. Monikäyttöarvoseteleitä vastaan voidaan luovuttaa monen eri verokannan omaavia tuotteita, jonka vuoksi monikäyttöseteleillä ostettavien palveluiden tai tuotteiden myynti verotetaan vasta tavaroiden tai palveluiden toimituksen tai suorituksen yhteydessä.

Lakiuudistuksessa tehdään myös selvä ero arvoseteleiden ja maksuvälineiden välille. Arvoseteli ei ole maksuväline, eikä arvoseteleihin siten sovelleta maksupalveluiden myyntiin sovellettavaa arvonlisäverotonta rahoituspalveluiden myyntiä. Arvoseteleiden jakelusta perittävistä palkkioista on siten suoritettava arvonlisäveroa yleisen verokannan mukaan.

 

Iiro Säilä
Asiantuntija
iiro.saila@gylling.fi